Стипендии од ЕВН за студенти на УГД

Врз основа на потпишаната Спогодба за соработка меѓу ЕВН Македонија АД, Скопје од една страна и Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип  од друга страна се распишува конкурс за доделување стипендија за студентите на Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип, електротехнички факултет.

Студенти на ЕТФ во посета на „Кончар“ – Загреб

Студентите од трета и четврта година на Електротехнички факултет, во склоп на реализацијата на практичната настава, во периодот од 20 до 23 aприл ја посетија компанијата „Кончар“ во Загреб. Станува збор за компанија основана во далечната 1921 година со високо Повеќе …