Студентите на Електротехнички факултет при УГД, под менторство на проф. д-р Влатко Чинговски и проф. д-р Сашо Гелев, на 2 мај 2018 год. го посетија Хидросистемот „Злетовица“, кој е повеќенаменски водостопански систем.

ХС „Злетовица”  се состои од повеќе заеднички и посебни објекти за водоснабдување, наводнување и енергетика. Основна намена на ХС „Злетовица” е обезбедување со вода за пиење на над 100.000 жители во регионот и за таа цел се изградени зафати и доводни цевководи за водоснабдување. Студентите се запознаа со трите фази  на  ХС „Злетовица” и тоа:

  • фаза I – Водоснабдување;
  • фаза II – Системи за наводнување на 4.500 ha земјоделска обработлива површина во регионот и
  • фаза III – Објекти за производство на околу 50 GWh електрична енергија.

Тие го посетија и центрaлниот објект на фаза I, односно Каменонасипна брана „Кнежево” со асфалтно јадро која е прва од ваков тип на просторoт на Македонија, додека системите за наводнување на земјоделска обработлива површина и објектите за производство на електрична енергија се во фаза на подготовка.

Студентите се вратија со големо искуство и доза на знаење што е мотивација за останатите и идни студенти да го посетат овој хидросистем.

Технички секретар

Елвира Ристова
E-mail: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите. 

Адреса: ул. „Крсте Мисирков“ бр. 10-А
Пош. фах 201, Штип - 2000, Р.Македонија

Студентски прашања

Штип
Иван Јосифов
Телефон: +389 32 550 071    
E-mail:  Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.
Данче Гркова
Телефон: +389 32 550 033
E-mail: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

 

 

Секретар

Весна Конзулова
Телефон: +389 32 550 662
E-mail: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.