Експериментот почнува со работа откако ќе биде приклучен на напојување. Кога растојанието помеѓу ултразвучниот сензор и препреката е поголемо од 5 cm и помало од 15 cm, звучникот ни дава звук со мала фреквенција, што значи дека возилото почнало да се движи наназад, односно полнало да се паркира. Кога растојанието до препреката е помало од 5 cm тогаш звучникот ни дава звук со голема фреквенција. Во исто време растојанието помеѓу ултразвучниот сензор и препреката ќе се прикаже на екранот.

Технички секретар

Елвира Ристова
Тел: +389 032 550 900
E-mail: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

Адреса: ул. „Крсте Мисирков“ бр. 10-А
Пош. фах 201, Штип - 2000, Р. Северна Македонија

Студентски прашања

Сања Ристова
Тел: +389 32 550 083
E-mail: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

Секретар

Игор Ефтимов
Телефон: +389 32 550 337
E-mail: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.