Електротехника, Технологија, Информатика, Машинство и Автоматика

-технички науки во служба на економија, образование и индустрија-

ПРВ ПОВИК

Оваа стручна, научна и професионална конференцијата има за цел да ги обедини на едно место професионалците од техничките науки (професори, докторанди, магистранти) како и студенти на техничките факултети, научници и стручњаци од индустријата, професорите во средно образование и други заинтересирани лица, на едно место да ги презентираат и публикуваат своите најнови достигнувања и резултати од истражувањата, праксата и секојдневниот професионален ангажман.

Трудови кои ќе бидат прифатени и презентирани на конференцијата ќе бидат објавени во зборник на трудови што ќе биде издаден електронски по завршување на конференцијата и достапен преку веб сајтот на конференцијата на сите заинтересирани.

Сите објавени трудови на конференцијата ЕТИМА подлежат на рецензија.

Рецензенти:

Проф. д-р Влатко Чингоски

Проф. д-р Сашо Гелев

Проф. д-р Драган Миновски

Проф. д-р Василија Шарац

Проф. д-р Гоце Стефанов

Проф. д-р Тодор Чекеровски

Проф. д-р Далибор Серефимовски

Доц. д-р Билјана Читкушева-Димитровска

Проф. д-р Марија Чекеровска

Проф. д-р Ванчо Аџиски

Проф. д-р Александар Крстев

Доц. д-р Мирјана Коцалева-Витанова

Доц. д-р Александра Стојанова-Илиевска

Д-р Ристе Тимовски

 

Технички секретар

Елвира Ристова
Тел: +389 032 550 900
E-mail: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

Адреса: ул. „Крсте Мисирков“ бр. 10-А
Пош. фах 201, Штип - 2000, Р. Северна Македонија

Студентски прашања

Сања Ристова
Тел: +389 32 550 083
E-mail: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

Секретар

Игор Ефтимов
Телефон: +389 32 550 337
E-mail: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.