AtMega328P 8 битен микрокомпјутер е користен за детекција на импулси и одредување на нивната периода и фреквенција. Компоненти кои се користени во експериментот се Arduino Uno R3 плочка на која е вграден микрокомпјутерот AtMega328P, осцилатор и ЛЦД дисплеј 16х2. Осцилаторот генерира импулси на кои може да и се менува перодот (фрекцвенцијата) и duty cycle. Овие импулси се прифатени на дигиталниот пин 7 од Arduino Uno. Со одреден алгоритам на база на кој е развиен код во microC, микрокомпјутерот ги пресметува траењето на импулсот, паузата, перодата и фреквенцијата и преку I2C комуникационен интерфејс ги пренесува овие величини на ЛЦД дисплеј. I2C интерфејсот овозможува преносот на податоците од микрокомпјутерот на ЛЦД дисплејот да биде само со две жици.

Технички секретар

Елвира Ристова
E-mail: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите. 

Адреса: ул. „Крсте Мисирков“ бр. 10-А
Пош. фах 201, Штип - 2000, Р.Македонија

Студентски прашања

Сања Ристова
Тел: +389 32 550 083
E-mail: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

Секретар

Весна Конзулова
Телефон: +389 32 550 650
E-mail: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.