Во овој експеримент е направена микрокомпјутерска комуникација меѓу два микрокомпјутери. Во решението се користени микрокомјутери AtMega 328P  на платформа на nano Arduino плочка. Првиот микрокомпјутер е Master и тој прима податоци од сензори. Во случајот се користени сензори за напонски и струен сигнал. Сенор интерфејсот праќа податоции до Master микрокомпјутерот преку I2C магистралата. Вториот микрокомпјутер е Slave и тој е поврзан со првиот преку Tx и Rx интерфејсот. На вториот микрокомпјутер на I2C магистралата е поврзан ЛЦД дисплеј 20х4. Податоците за напонот и струјата од сензор интерфејсот преку I2C магистралата на првиот микрокомпјутер преку Tx, Rx интерфејсот доваѓаат на Slave и преку I2C магистралата се визуелизираат на ЛЦД дисплејот. Во позадина на опишаната хардверска архитектура е алгоритам и програмски код кои го овозможуваат функционирањето на решението.

Технички секретар

Елвира Ристова
E-mail: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите. 

Адреса: ул. „Крсте Мисирков“ бр. 10-А
Пош. фах 201, Штип - 2000, Р.Македонија

Студентски прашања

Сања Ристова
Тел: +389 32 550 083
E-mail: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

Секретар

Весна Конзулова
Телефон: +389 32 550 650
E-mail: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.