Учесниците на конференцијата ќе можат да ги презентираат своите најнови искуства и видувања од областа на примената на техничките науки  - како неопходна стручна и научна поддршка за развојот на економијата, образованието и индустријата.

Предложените теми не се рестриктивни туку стимулативни и даваат широк спектар на можности за презентирање и публикување на најновите научни, стручни и професионални активности и резултати на авторите, во следните области:

 • Електотехника,
 • Електроника,
 • Енергетика, енергетски извори и енергетска ефикасност,
 • Автоматика и мехатроника,
 • Применета математика
 • Компјутерски науки,
 • Машинство и машински технологии,
 • Телекомуникации и информатичко-комуникациски технологии,
 • Компјутерски мрежи и системи,
 • Софтверско инженерство,
 • Е-бизнис и електронско банкарство,
 • Компјутерска графика, визуелизација и мултимедија,
 • Виртуелна реалност и проширена стварност,
 • Современи форми на криминалитет предизвикани од научно-технолошкиот развој и нивно спречување,
 • Биотехнологија, нанотехнологија и други современи технологии,
 • Образование во техничките науки,
 • Влијание на научно-технолошкиот развој во не-техничките области, економија, туризам, култура и уметност, итн.

Технички секретар

Елвира Ристова
E-mail: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите. 

Адреса: ул. „Крсте Мисирков“ бр. 10-А
Пош. фах 201, Штип - 2000, Р.Македонија

Студентски прашања

Сања Ристова
Тел: +389 32 550 083
E-mail: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

Секретар

Весна Конзулова
Телефон: +389 32 550 650
E-mail: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.