So Noguchi, Graduate School of Information Science and Technology, Hokkaido University, Japan

Dionýz Gašparovský Факултет за електротехника и информациони технологии, Словачки Технички Универзитет во Братислава, Словачка

Anton Beláň, Факултет за електротехника и информациони технологии, Словачки Технички Универзитет во Братислава, Словачка

Georgi Ivanov Georgiev, Технички Универзитет во Габрово, Бугарија

Ivelina Stefanova Balabanova, Технички Универзитет во Габрово, Бугарија

Boyan Dimitrov Karapenev, Технички Универзитет во Габрово, Бугарија

Сашо Гелев, Електротехнички факултет, Универзитет Гоце Делчев, Северна Македонија

Влатко Чингоски, Електротехнички факултет, Универзитет Гоце Делчев, Северна Македонија

Божо Крстајиќ, Електротехнички факултет, Универзитет  во Црна Гора, Црна Гора

Милован Радуловиќ,  Електротехнички факултет, Универзитет  во Црна Гора, Црна Гора

Гоце Стефанов, Електротехнички факултет, Универзитет Гоце Делчев,  Северна Македонија

Мирјана Периќ – Електронски факултет , Универзитет во Ниш, Србија

Ана Вучковиќ – Електронски факултет, Универзитет во Ниш, Србија

Тодор Чекеровски, Електротехнички факултет, Универзитет Гоце Делчев, Северна Македонија

Далибор Серафимовски, Електротехнички факултет, Универзитет Гоце Делчев, Северна Македонија

Miroslava Farkas Smitková, Факултет за електротехника и информациони технологии, Словачки Технички Универзитет во Братислава , Словачка

Peter Janiga, Факултет за електротехника и информациони технологии, Словачки Технички Универзитет во Братислава , Словачка

Jana Raditschová, Факултет за електротехника и информациони технологии-Словачки Технички Универзитет во Братислава  , Словачка

Драган Миновски, Електротехнички факултет, Универзитет Гоце Делчев, Северна Македонија

Василија Шарац, Електротехнички факултет, Универзитет Гоце Делчев, Штип, Северна Македонија

Александар Туџаров, Електротехнички факултет, Универзитет Гоце Делчев, Северна Македонија

Владимир Талевски, Електротехнички факултет, Универзитет Гоце Делчев, Северна Македонија

Владо Гичев, Факултет за информатика, Универзитет Гоце Делчев, Северна Македонија

Марија Чекеровска, Машински факултет, Универзитет Гоце Делчев, Северна Македонија

Мишко Џидорв, Машински факултет, Универзитет Гоце Делчев, Северна Македонија

Александар Крстев, Факултет за информатика, Универзитет Гоце Делчев, Северна Македонија

Ванчо Аџиски, Факултет за природни и технички науки, Универзитет Гоце Делчев, Северна Македонија

Томе Димовски, Факултет за информатички и комуникациски технологии, Универзитет Св. Климент Охридски, Северна Македонија

Зоран Котевски, Факултет за информатички и комуникациски технологии, Универзитет Св. Климент Охридски, Северна Македонија

Никола Рендевски, Факултет за информатички и комуникациски технологии, Универзитет Св. Климент Охридски, Северна Македонија

Илија Христовски, Економски факултет, Универзитет Св. Климент Охридски, Северна Македонија

Христина Спасовска, Факултет за електротехника и информациски технологии, Универзитет Св. Кирил и Методија, Северна Македонија

Роман Голубовски, Природно-математички факултет, Универзитет Св. Кирил и Методија, Северна Македонија

Маре Србиновска, Факултет за електротехника и информациски технологии, Универзитет Св. Кирил и Методија, Северна Македонија

Билјана Златановска, Факултет за информатика, Универзитет Гоце Делчев, Северна Македонија

Александра Стојанова Илиевска, Факултет за информатика, Универзитет Гоце Делчев, Северна Македонија

Мирјана Коцалева Витанова, Факултет за информатика, Универзитет Гоце Делчев, Северна Македонија

Ивана Сандева, Факултет за електротехника и информациски технологии, Универзитет Св. Кирил и Методија, Северна Македонија

Билјана Читкушева Димитровска, Електротехнички факултет, Универзитет Гоце Делчев, Северна Македонија

Наташа Стојковиќ, Факултет за информатика,  Универзитет Гоце Делчев, Северна Македонија

Технички секретар

Елвира Ристова
Тел: +389 032 550 900
E-mail: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

Адреса: ул. „Крсте Мисирков“ бр. 10-А
Пош. фах 201, Штип - 2000, Р. Северна Македонија

Студентски прашања

Сања Ристова
Тел: +389 32 550 083
E-mail: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

Секретар

Игор Ефтимов
Телефон: +389 32 550 337
E-mail: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.